Chính sách về cookie và các công nghệ theo dõi khác

Cập nhật: Tháng 09/2021

Chính sách này cung cấp cho bạn thông tin về cookie và các công nghệ theo dõi khác. Chính sách này có thể được cập nhật vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách công khai các nội dung thay đổi trên trang web này. Bạn nên xem lại Chính sách này một cách thường xuyên để cập nhật các thay đổi.

Cookies là gì?

Cookie giúp bạn tránh được rắc rối khi nhập lại một số thông tin nhất định trong một số khu vực đăng ký, giúp cung cấp thông tin về nội dung cụ thể cho bạn và theo dõi phần nào của trang web là phổ biến nhất. Cookie là một tệp dữ liệu mà máy chủ trang web của chúng tôi hoặc của một trong các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể gửi đến máy tính của bạn khi bạn truy cập một trong các trang web của chúng tôi. Tệp dữ liệu này sau đó được lưu trữ trên máy tính của bạn.

Những loại thông tin cá nhân nào được thu thập thông qua việc sử dụng cookie?

Cookie có thể lấy thông tin nhận dạng máy tính hoặc trình duyệt của bạn, bao gồm ID thiết bị, địa chỉ IP và / hoặc ID quảng cáo, cũng như thông tin liên quan đến lịch sử duyệt web của bạn. Thông tin chúng tôi thu được thông qua việc sử dụng cookie có thể được kết hợp với dữ liệu cá nhân khác liên quan đến bạn.

Chúng tôi sử dụng những loại cookies và công nghệ theo dõi nào và cho những mục đích gì?

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng các loại cookies và công nghệ theo dõi sau, và cho các mục đích sau:

  • Cookie cần thiết nghiêm ngặt. Là các cookie thực sự cần thiết để trang web hoạt động và không bị tắt trong hệ thống của chúng tôi. Các cookie này thường chỉ được cài đặt để phản hồi lại các hành động do bạn thực hiện tương ứng với yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như cài đặt tùy chọn bảo mật, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình chặn hoặc thông báo cho bạn về các cookie này, nhưng việc chặn các cookie này sẽ ngăn trang web hoạt động. Những cookie này thường không lưu trữ dữ liệu cá nhân.
  • Cookies chức năng. Cookie chức năng cho phép các trang web của chúng tôi cung cấp chức năng nâng cao và cá nhân hóa. Chúng có thể được cài đặt bởi chúng tôi hoặc bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba là những bên mà dịch vụ của họ được đưa vào các trang web của chúng tôi. Nếu bạn từ chối các cookies này thì một số hoặc tất cả các dịch vụ này có thể sẽ không hoạt động bình thường.
  • Cookie hiệu suất. Cookie hiệu suất cho phép chúng tôi đếm lượt truy cập và nguồn truy cập để chúng tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu suất của trang web. Những cookie này giúp chúng tôi hiểu cách các trang web của chúng tôi đang được sử dụng, chẳng hạn như trang web nào phổ biến nhất và ít phổ biến nhất cũng như cách mọi người điều hướng xung quanh trang web. Thông tin thu thập trong các cookie này được tổng hợp, có nghĩa là thông tin không liên quan đến cá nhân bạn. Việc chọn từ chối các cookie này sẽ ngăn chúng tôi biết khi nào bạn đã truy cập trang web của chúng tôi và sẽ ngăn chúng tôi giám sát hoạt động của trang web. Trong một số trường hợp, những cookie này có thể được gửi đến các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi để giúp chúng tôi quản lý các phân tích này.
  • Cookie mạng xã hội. Cookie mạng xã hội được cài đặt bởi các dịch vụ mạng xã hội mà chúng tôi đã thêm vào trang web (chẳng hạn như Facebook, Twitter, LinkedIn) để cho phép bạn chia sẻ nội dung của chúng tôi với bạn bè, đồng nghiệp và mạng lưới của bạn. Các cookies này có khả năng theo dõi trình duyệt của chúng tôi trên các trang web khác và xây dựng hồ sơ theo sở thích của bạn. Điều này có thể tác động đến nội dung và thông điệp bạn thấy trên các trang web khác mà bạn truy cập. Nếu bạn không cho phép các cookie này, bạn có thể không sử dụng hoặc xem được các công cụ chia sẻ này.
  • Cookie mục tiêu. Các cookie mục tiêu có thể được cài đặt thông qua trang web bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Chúng có thể được các đối tác đó sử dụng để xây dựng hồ sơ về sở thích của bạn và hiển thị cho bạn các quảng cáo có liên quan trên các trang web khác. Các cookie này không lưu trữ trực tiếp thông tin cá nhân mà dựa trên việc nhận dạng duy nhất trình duyệt và thiết bị internet của bạn. Nếu bạn không cho phép các cookie này, bạn sẽ ít gặp quảng cáo có mục tiêu hơn.
  • Web beacon. Web beacon là một đoạn mã phần mềm trên một trang web hoặc trong một tin nhắn email được sử dụng để theo dõi các trang đã xem hoặc các tin nhắn đã mở. Web beacon cho biết thông tin máy chủ của trang web như địa chỉ IP và loại trình duyệt liên quan đến máy tính của khách truy cập. Web beacon có thể được đặt trong các quảng cáo trực tuyến đưa mọi người đến trang web của chúng tôi và đến các trang con khác nhau trong trang web của chúng tôi. Web beacon cung cấp cho chúng tôi thông tin về số lần một trang được mở và thông tin nào được tham khảo. Web beacon còn được gọi là internet tags, GIF đơn pixel, GIFs rõ ràng và GIFs ẩn.

Trang web của chúng tôi phản hồi như thế nào với các tín hiệu “Không theo dõi” của trình duyệt web?

Một số trình duyệt web nhất định và các chương trình khác có thể được sử dụng để báo hiệu cho Roche tùy chọn của bạn về cách thức hoặc liệu Roche hoặc các bên thứ ba có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn hay không. Hiện tại, Roche không phản hồi những tín hiệu như vậy.

Bạn có những lựa chọn nào liên quan đến việc phân phối các quảng cáo có mục tiêu trên các trang web của bên thứ ba?

Hầu hết các trình duyệt internet đều cho phép bạn thay đổi cài đặt trình duyệt để thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie, điều này cho phép bạn chọn chấp nhận cookie hay tự động từ chối tất cả cookie. Lưu ý rằng việc làm như vậy có thể ảnh hưởng đến chức năng của một số phần trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn đã chấp nhận cookie trước đây, bạn có thể sử dụng cùng các cài đặt trình duyệt để từ chối các cookie đó nếu bạn thay đổi quyết định.

Ngoài ra, một số trang web của chúng tôi có thể sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba để thay mặt chúng tôi thu thập và quản lý các Cookie hiệu suất. Một số công cụ cụ thể mà chúng tôi sử dụng bao gồm Adobe Analytics và Google Analytics, như được mô tả bên dưới:

  • Adobe Analytics: Chúng tôi sử dụng Adobe Analytics trên các trang web của mình để thu thập thông tin thông qua cookie. Nếu bạn muốn chọn từ chối việc các cookie này sử dụng thông tin của bạn, vui lòng sử dụng công cụ chọn không tham gia của Adobe, có sẵn tại đây:  http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
  • Google Analytics: Các trang web của chúng tôi có thể sử dụng một số tính năng hiển thị quảng cáo của Google Analytics, tính năng này thu thập thông tin thông qua cookie, bao gồm Tiếp thị lại với Google Analytics và báo cáo Nhân khẩu học và Sở thích. Nếu bạn muốn chọn từ chối việc các cookie này sử dụng thông tin của bạn, vui lòng sử dụng công cụ chọn không tham gia của Google, có sẵn tại đây: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.