Kiến thức cơ bản về bệnh máu khó đông

Bệnh máu khó đông (hemophilia) là gì?

Bệnh máu khó đông (hemophilia) là một rối loạn đông máu di truyền hiếm gặp, ảnh hưởng người nam là chính. Những người mắc bệnh máu khó đông bị thiếu một loại protein trong máu gọi là 'yếu tố đông máu do một bất thường về gen gây ra.1 Thiếu loại protein này, máu không thể đông lại bình thường.

Cơ chế bệnh sinh

Khi một người bị một vết cắt, cơ thể của họ nhanh chóng kích hoạt các ‘yếu tố đông máu’ trong máu. Các yếu tố đông máu này giúp sản xuất một protein đặc biệt gọi là 'fibrin', và protein này tạo thành một lưới dính trên các mạch máu bị tổn thương. Các tế bào khác trong máu sẽ dính vào lưới này và tạo thành cục máu đông để cầm máu.

Cần có nhiều yếu tố khác nhau cùng kết hợp theo một dây chuyền phức tạp để có thể hình thành cục máu đông. Nếu bất kỳ bộ phận nào trong dây chuyền này bị thiếu hoặc không hoạt động tốt, dây chuyền đông máu sẽ bị đứt và sẽ không có cục máu đông được hình thành. Đây chính là cơ chế dẫn đến bệnh máu khó đông (hemophilia).2

Tài liệu tham khảo:
1.https://www.nhs.uk/conditions/haemophilia
2.https://www.hemophilia.org/bleeding-disorders-a-z/overview/what-is-a-bleeding-disorder

M-VN-00000541

Chia sẻ bài viết này

Các bài viết liên quan

Bên dưới là các bài viết cùng chủ đề bệnh máu khó đông