Kiến thức cơ bản về bệnh máu khó đông

FACTOR FUSION 
SỰ KẾT HỢP CỦA CÁC YẾU TỐ ĐÔNG MÁU

Kích hoạt yếu tố đông máu để cầm máu trong trò chơi mới của chúng tôi, Factor Fusion!

Ở những người khoẻ mạnh, những protein là yếu tố đông máu hợp sức với nhau để cầm máu xuyên suốt cơ thể, quá trình này được gọi là chuỗi phản ứng đông máu. Giống như một phản ứng dây chuyền, những yếu tố đông máu này kích hoạt lẫn nhau theo một trật tự nhất định.

Nhưng với những bệnh nhân với căn bệnh rối loạn đông máu Hemophilia A, họ thiếu mất một yếu tố đông máu: yếu tố thứ 8. Yếu tố thứ 8 có vai trò đặc biệt trong chuỗi phản ứng đông máu, vì nó là một đồng yếu tố. Không có yếu tố thứ 8, yếu tố thứ 9 sẽ không thể kích hoạt yếu tố thứ 10 và hoàn thành chuỗi phản ứng.

Nhiệm vụ của bạn hôm nay: giúp yếu tố đông máu thứ 9 kích hoạt yếu tố đông máu thứ 10 bằng cách khống chế yếu tố đông máu thứ 8!
Cảnh báo: trò chơi này chủ yếu dành cho mục đích giải trí và không truyền tải thông tin khoa học hay y học một cách chính xác, nhưng là để nâng cao cảnh giác về chuỗi phản ứng đông máu.

 

 

Nguồn:  https://www.gene.com/stories/factor-fusion?topic=hemophilia

M-VN-00000541

Chia sẻ bài viết này

Các bài viết liên quan

Bên dưới là các bài viết cùng chủ đề bệnh máu khó đông