Biến chứng của bệnh thận mạn

Biến chứng

Trong bệnh thận mạn (CKD), tổn thương thận có thể tác động trực tiếp đến cách cơ thể hoạt động và dẫn đến nhiều biến chứng.

Một số trong đó là:

CLOUD_LINE_BLUE_SMALL.png

Bệnh gút

HEART_DISRUPTION_2_LINE_BLUE_SMALL.png

Thiếu máu

LIVER_CANCER_LIVERCANCER_LINE_BLUE_SMALL.png

Nhiễm toan chuyển hóa

CIRCULATION_ALERT_LINE_BLUE_SMALL.png

Ứ dịch và phù

BACKBONE_ALERT_LINE_BLUE_SMALL.png

Bệnh xương và tăng phốt-phát huyết

HEART_DISRUPTION_1_LINE_BLUESMALL.png

Bệnh tim mạch 

WOMAN_INFUSION BAG_PATIENT_LINE_BLUE_SMALL.png

Kali cao (tăng kali huyết)

KIDNEYS_DISRUPTION_LINE_BLUE_SMALL.png

Tổn thương không thể hồi phục cho thận

Tài liệu tham khảo

1. Được điều chỉnh từ Findlay’s and Isles’ “Clinical Companion in Nephrology”, Springer Ed., 2015.

2. Được điều chỉnh từ “Comprehensive Clinical Nephrology”, 6th edition, Elsevier Ed., 2015. 

3. National Kidney Foundation

4. KidneyFund.org

5. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2013; 3: 1–150.

6. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Lipid Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Lipid Management in Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2013; 3: 259–305.

7. “Diabetic Nephropathy”, American Diabetes Association, Diabetes Care 2002 Jan; 25 (suppl 1): s85-s89.

8. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study, 2017.

M-VN-00000923

Chia sẻ bài viết này

Bạn cũng có thể thích

Bên dưới là các nội dung cùng chủ đề bệnh thận mạn