Phân chia giai đoạn bệnh thận mạn

Giai đoạn 2 hoặc giai đoạn 3 của bệnh thận là gì? Phân chia giai đoạn.

Bệnh thận mạn (CKD) có thể được phân loại theo các giai đoạn tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tổn thương thận. Có 5 giai đoạn với giai đoạn 1 là giai đoạn tổn thương nhẹ nhất và giai đoạn 5 là giai đoạn tổn thương tiến triển nhất và liên quan đến suy thận.

Để hiểu rõ hơn mức độ chức năng thận của bạn và xác định giai đoạn của bệnh thận, có một xét nghiệm được gọi là tốc độ lọc cầu thận ước tính hay còn gọi là eGFR. Có thể tính toán chỉ số này bằng cách lấy kết quả xét nghiệm creatinine trong máu, kích thước cơ thể, giới tính và tuổi của bạn. GFR cho bác sĩ biết về giai đoạn bệnh thận của bạn. Và kế hoạch điều trị của bạn có thể được xây dựng theo chỉ số này. Chỉ số GFR càng thấp thì thận của bạn càng bị tác động bởi bệnh này.

KDIGO Hội thận học quốc tế đã phân loại bệnh thận mạn (CKD) thành các giai đoạn sau đây, tùy thuộc vào chức năng thận hoặc tốc độ lọc cầu thận (GFR) bị ảnh hưởng đến mức nào:

  Tổn thương thận

Mô tả

Mức GFR (ml/ phút)

Nguy cơ cao

Các yếu tố nguy cơ của bệnh thận (ví dụ: tiểu đường, huyết áp cao, tiền sử gia đình, tuổi già)

Giai đoạn 1

Tổn thương thận rất nhẹ

Tổn thương thận với GFR bình thường hoặc tăng

90 trở lên

Giai đoạn 2

Nhẹ

Tổn thương thận với GFR giảm nhẹ

60 đến 89

Giai đoạn 3a 

Trung bình

Giảm GFR nhẹ đến trung bình

45 đến 59

Giai đoạn 3b 

Trung bình

Giảm GFR trung bình đến nặng

30 đến 44

Giai đoạn 4

Nặng

Giảm GFR nặng

15 đến 29

Giai đoạn 5

Suy thận

Suy thận (có thể cần thẩm tách hoặc ghép thận)

Dưới 15

No filter results

Tài liệu tham khảo

1. Được điều chỉnh từ Findlay’s and Isles’ “Clinical Companion in Nephrology”, Springer Ed., 2015.

2. Được điều chỉnh từ “Comprehensive Clinical Nephrology”, 6th edition, Elsevier Ed., 2015. 

3. National Kidney Foundation

4. KidneyFund.org

5. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2013; 3: 1–150.

6. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Lipid Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Lipid Management in Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2013; 3: 259–305.

7. “Diabetic Nephropathy”, American Diabetes Association, Diabetes Care 2002 Jan; 25 (suppl 1): s85-s89.

8. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study, 2017.

M-VN-00000923

Chia sẻ bài viết này

Bạn cũng có thể thích

Bên dưới là các nội dung cùng chủ đề bệnh thận mạn