Sự thật và lầm tưởng về ung thư phổi

Có nhiều hiểu lầm gây hoang mang xung quanh bệnh ung thư phổi.
Hãy cùng tìm hiểu những lầm tưởng và sự thật đằng sau căn bệnh này bằng cách bấm vào các thẻ hình bên dưới:

p1_mặt trước.png

Bấm/chạm vào ảnh để xem

p1_mặt sau.png
p2_mặt trước.png
p2_mặt sau.png
p3_mặt trước.png
p3_mặt sau.png
p4_mặt trước.png
p4_mặt sau.png
p5_mặt trước.png
p5_mặt sau.png
p6_mặt trước.png
p6_mặt sau.png
p7_mặt trước.png
p7_mặt sau.png
p8_mặt trước.png
p8_mặt sau.png
p9_mặt trước.png
p9_mặt sau.png

Nguồn: https://www.roche.com/ research_and_development/ what_we_are_working_on/oncology/ lung-cancer/busting-myths.htm

Tài liệu tham khảo:

1. NHS (2019). Causes of lung cancer. [Ngày 23 tháng 11, 2021] Truy cập tại đây: http://www.nhs.uk/Conditions/ Cancer-of-the-lung/Pages/Causes.aspx
2. Cancer Research UK (2019). Risks and causes. [Ngày 23 tháng 11, 2021] Truy cập tại đây: http://www.cancerresearchuk.org/ about-cancer/lung-cancer/risks-causes
3. Kvale PA. Chest. 2006 Jan;129(1 Suppl):147S-153S.
4. Cancer Research UK (2019). Symptoms. [Ngày 23 tháng 11, 2021] Truy cập tại đây: http://www.cancerresearchuk.org/ about-cancer/lung-cancer/symptoms
5. Yang,P. Semin Respir Crit Care Med. 2011 Feb;32(1):10–21.
6. Wong J, et al. Current Oncology. 2008;15(5):25–45
7. Vietnam GLOBOCAN 2020. [Ngày 26 tháng 11, 2021] Truy cập tại đây: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/ populations/704-viet-nam-fact-sheets.pdf
8. Cancer Research UK (2019). About lung cancer.  [Ngày 23 tháng 11, 2021] Truy cập tại đây: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/ lung-cancer/stages-types-grades/types
9. NHS (2019). Treatments. [Ngày 23 tháng 11, 2021] Truy cập tại đây: http://www.nhs.uk/Conditions/ Cancer-of-the-lung/Pages/Treatment.aspx
10. SEER. Factsheet. [Ngày 23 tháng 11, 2021] Truy cập tại đây: https://seer.cancer.gov/ statfacts/html/lungb.html
11. Cancer Research Institute. What Makes Immunotherapy a Promising Treatment for Lung Cancer?  [Ngày 23 tháng 11, 2021] Truy cập tại đây: https://www.cancerresearch.org/we-are-cri/ home/cancer-types/lung-cancer

 

M-VN-00000605

Chi sẻ bài viết này

Bài viết liên quan

Dưới đây chúng tôi liệt kê một loạt bài viết liên quan đến Ung thư phổi có thể bạn quan tâm: