Cơ bản về ung thư phổi

Ung thư phổi - Điểm danh các dấu hiệu chứng tỏ bạn cần đi khám gấp

 

Nguồn tài liệu:
Lung Cancer Europe, 2021. Get Checked! Anyone with lungs can get lung cancer. [video] Truy cập tại: <https://www.youtube.com/watch?v=bp6v109SHhQ> [Ngày truy cập 25/11/2021].

M-VN-00000747

Chia sẻ bài viết này

Bài viết liên quan

Dưới đây chúng tôi liệt kê một loạt bài viết liên quan đến Ung thư phổi có thể bạn quan tâm: