Các loại ung thư phổ biến tại Việt Nam

Tại Việt Nam, theo Globocan 2020,1 các loại ung thư đứng đầu có thể kể đến là ung thư gan, ung thư phổi và ung thư vú. Trong đó, ung thư gan là ung thư đứng đầu ở nam với với tỷ lệ 20,5% trên tổng sô ca ung thư mắc mới mỗi năm ở giới này. Trong khi đó, ung thư vú là ung thư đứng đầu ở phụ nữ với tỷ lệ chiếm tới gần 26% tổng số ca mắc mới mỗi năm ở nữ giới. Xem chi tiết thống kê về ung thư tại Việt Nam ở bảng bên dưới.

Thống kê ung thư tại Việt Nam 2020

Tài liệu tham khảo:
1.Globocan 2020, https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/704-viet-nam-fact-sheets.pdf

M-VN-00000547

 

Chia sẻ bài viết này

Bài viết liên quan

Chúng tôi liệt kê bên dưới các bài viết về chủ đề ung thư mà độc giả có thể quan tâm