Chào mừng đến với trang thông tin về ung thư, huyết học và bệnh hiếm

 

Bước Tiếp là trang thông tin chuyên đề dành cho công chúng và bệnh nhân tại Việt Nam. Trang thông tin được thực hiện bởi các chuyên gia y tế với nguồn tham khảo uy tín được kiểm chứng. Trang thông tin được bảo trợ bởi Hội Bác sĩ Gia đình TPHCM và được tài trợ bởi Roche Việt Nam.

 

 

 

 

Trang thông tin sẽ chính thức đi vào hoạt động sau