CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Sửa đổi lần cuối:  ngày 21 tháng 6 năm 2021

 

Điều khoản chung về quyền riêng tư

Đơn vị quản lý Trang web cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính Sách Quyền Riêng Tư này liệt kê các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi sẽ thu thập; cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân; những biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân; cũng như các tùy chọn mà chúng tôi cung cấp liên quan việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách này chỉ áp dụng đối với các trang web của chúng tôi có đường dẫn đến Chính sách. Trang web này có thể chứa đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không xác thực và cũng không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tài nguyên trên trang web của bên thứ ba, đồng thời Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi không áp dụng cho các trang web đó, ngay cả trong trường hợp bạn truy cập vào các trang đó qua đường dẫn trên trang web của chúng tôi. Bạn nên kiểm tra các chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba trước khi cung cấp bất kỳ thông tin gì. 

Liên quan đến các mục đích của Chính Sách Quyền Riêng Tư này, “Dữ liệu Cá nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể giúp nhận dạng bạn một cách trực tiếp và gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn tên, địa chỉ, địa chỉ email, và số điện thoại của bạn.

Trẻ em

Trang web này không dành cho người dùng chưa đủ 16 tuổi (được gọi là “trẻ em”). Chúng tôi không có chủ ý thu thập bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào từ trẻ em mà không có sự đồng ý trước của người đại diện theo pháp luật của trẻ em. Tùy theo yêu cầu gửi đến chúng tôi, người đại diện theo pháp luật có quyền xem xét các thông tin do trẻ em cung cấp và yêu cầu xóa những thông tin đó. Hơn nữa, tất cả trẻ em cần phải xin phép người đại diện theo pháp luật trước khi sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân trên Trang web này hoặc kênh thông tin trực tuyến khác.  

Thông tin và chi tiết liên hệ 

www.buoctiep.vn là Trang web được quản lý bởi Công ty TNHH Roche Pharma (Việt Nam) dưới sự bảo trợ về thông tin của Hội Y Học thành phố Hồ Chí Minh. 

Bạn có thể liên hệ với chuyên viên phụ trách về quyền riêng tư qua địa chỉ email vietnam.pharma@roche.com

Trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân của Bạn được bảo vệ theo Quy Định Bảo Vệ Dữ liệu Chung của Châu Âu (“EU) 2016/679 (“GDPR”), đại diện của F. Hoffmann-La Chúng tôi tại EU là Chúng tôi Privacy GmbH, địa chỉ Emil-Barell-Str. 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen.

Cách thức và lý do chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn 

Trên Trang web này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân. Các Dữ liệu Cá nhân có thể giúp nhận dạng bạn như tên, thông tin liên hệ, địa chỉ email, và các thông tin khác có liên quan. Chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân mà không thể dùng để nhận dạng bạn, nhưng có thể được dùng để xác định máy tính hoặc thiết bị nào đã truy cập vào Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

 • Phản hồi yêu cầu hoặc thắc mắc của bạn; 

 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn;

 • Thực hiện phân tích và đánh giá hiệu suất của trang web; 

 • Theo dõi và giám sát các phản ứng có hại của thuốc và hoạt động khác liên quan đến cảnh giác dược; và 

 • Duy trì trang web, bao gồm cả mục đích đảm bảo an ninh; 

Một số mục trên Trang web có thể yêu cầu Dữ liệu Cá nhân nếu bạn chọn sử dụng, bao gồm khảo sát, đăng ký, và tính năng chia sẻ nội dung, nếu có (ví dụ như tính năng Gửi email đến bạn bè). Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp bạn tự nguyện cung cấp. Xin lưu ý rằng một số tính năng nhất định trên Trang web có thể sẽ không khả dụng nếu bạn lựa chọn không cung cấp Dữ liệu Cá nhân. Tất cả Dữ liệu Cá nhân do bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được sử dụng phù hợp theo Chính sách Quyền riêng tư này. 

Thông tin cụ thể hơn về hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi

Phần này sẽ mô tả chi tiết hơn từng hoạt động xử lý dữ liệu và cung cấp cho bạn thông tin về các loại thông tin được thu thập đối với từng hoạt động, cũng như cơ sở pháp lý của từng hoạt động xử lý thông tin.

Phản hồi các yêu cầu. Một số mục trên Trang web và các tài nguyên trực tuyến của chúng tôi cho phép bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi nhằm phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để thực hiện các hoạt động cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của bạn (nếu có). Chúng tôi thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nhằm phục vụ cho các mục đích có sự đồng ý của bạn. Nếu cần phải báo cáo theo pháp luật, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn để đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. 

Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin nhất định của bạn, lựa chọn ưa thích, và cách thức bạn từng tương tác với chúng tôi để hiểu được sự quan tâm của bạn về thông tin của chúng tôi, từ đó chúng tôi có thể phục vụ bạn một cách tốt nhất. Hoạt động này có thể yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ cũng như mục thông tin ưa dùng, ngôn ngữ, và dữ liệu nhân khẩu học. Đối với thông tin được thu thập tự động, chúng tôi sẽ chỉ thu thập và xử lý thông tin nhằm phục vụ các mục đích hợp pháp. Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ thu thập và xử lý thông tin sau khi được đồng ý của bạn.  

Phân tích và theo dõi trang web. Chúng tôi có thể kết hợp Dữ liệu Cá nhân cùng với những thông tin khác mà bạn đã cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi khi pháp luật cho phép. Chúng tôi cũng có thể kết hợp Dữ liệu Cá nhân được thu thập qua trang web và các tài nguyên trực tuyến khác của chúng tôi với hồ sơ lưu trữ ngoại tuyến cũng như các thông tin được bên thứ ba cung cấp. Để biết thêm thông tin chi tiết, xem mục bên dưới hoặc trong Chính sách Cookie.

Theo dõi và giám sát các phản ứng có hại và cảnh giác dược.  Một số mục cụ thể trên trang web có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn liên quan đến các phản ứng có hại của thuốc hoặc các hoạt động khác về cảnh giác dược. Thông tin này rất quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng và sẽ được sử dụng để phát hiện, đánh giá, nắm bắt, và ngăn ngừa các phản ứng có hại hoặc các vấn đề khác liên quan đến thuốc.  Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin của bạn như đề cập trong phần này để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, đồng thời để có thể báo cáo dữ liệu này lên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để biết thêm thông tin về cách thức chúng tôi sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân phục vụ những mục đích trên, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư về Cảnh giác dược.

Vận hành và duy trì Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để bảo vệ trang web, hệ thống mạng và các tài sản khác của chúng tôi. Hoạt động này có thể yêu cầu thông tin về địa chỉ IP, vị trí địa lý, tài nguyên mà bạn đã truy cập, cũng như các thông tin tương tự. Chúng tôi thu thập thông tin này một cách tự động, nhằm phục vụ hoạt động hợp pháp của chúng tôi. 

Cookie và các trình theo dõi trang web 

Trang web và các tài nguyên trực tuyến của chúng tôi cũng thu thập thông tin cơ bản khác của bạn mà những thông tin này không thể giúp nhận dạng bạn nhưng có thể giúp tương tác với bạn hoặc một thiết bị cụ thể. Chúng tôi sử dụng loại thông tin này để tìm hiểu thêm về cách thức Trang web và tài nguyên trực tuyến của chúng tôi được sử dụng cũng như nhằm mục đích cải thiện và quản trị Trang web. Chúng tôi cũng sử dụng loại thông tin này để có thể cung cấp cho bạn những thông tin được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và sở thích, dựa trên trải nghiệm sử dụng Trang web của bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập Địa chỉ Giao thức Internet được nhà cung cấp dịch vụ cấp cho máy tính của bạn. Địa chỉ này có thể thay đổi mỗi khi bạn truy cập internet (địa chỉ IP “động”), hoặc có thể giữ nguyên như cũ (địa chỉ IP “tĩnh”). Trong hầu hết các trường hợp, loại thông tin này được thu thập hoàn toàn tự động, nhằm phục vụ lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi. Tại một số quốc gia, có thể chúng tôi phải được sự đồng thuận của bạn trước khi thu thập loại thông tin này, trong trường hợp như vậy bạn sẽ được cung cấp các lựa chọn để quyết định liệu bạn có cho phép chúng tôi thu thập và sử dụng loại thông tin đó hay không. Vui lòng xem Chính sách Cookie để biết thêm thông tin chi tiết. 

Cookie. Trang web của chúng tôi có thể sử dụng một công nghệ theo dõi gọi là “cookie”. Cookie là những tệp dữ liệu mà Trang web có thể đặt vào ổ cứng máy tính của bạn, nơi lưu trữ các trình duyệt internet của bạn. Cookie cho phép chúng tôi nhận diện máy tính đang được sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi đã từng truy cập vào trang web hoặc các tài nguyên trực tuyến của chúng tôi. Cookie có thể được sử dụng để cho phép trang web “ghi nhớ” thông tin mà người dùng đã nhập vào trước đó. Cookie có thể được đặt vào máy tính của bạn bởi chúng tôi hoặc các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, chẳng hạn như đối tác cung cấp dịch vụ phân tích web và dịch vụ mạng lưới quảng cáo. 

Web beacon. Trên một số trang con bên trong Trang web có thể sử dụng một công nghệ có tên “web beacon” (hay còn gọi là “action tag” hoặc “clear GIF technology”). Chúng tôi có thể sử dụng web beacon để giúp xác định xem bạn đã mở thư điện tử nào đó do chúng tôi gửi (nếu có) và liệu thông điệp có được thực hiện hay không. Web beacon cũng giúp phân tích hiệu quả của các trang web bằng cách xác định số lượng khách truy cập và số lượng khách nhấp vào những mục thông tin chủ chốt trên trang web.  

Sử dụng dữ liệu để tiếp thị

Chúng tôi sẽ không bán hoặc chuyển nhượng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ một tổ chức nào không có liên kết với Chúng tôi, cho mục đích tiếp thị của họ, trừ khi chúng tôi cung cấp Chính sách thông tin tới bạn và nhận được sự đồng ý rõ ràng từ bạn. Chúng tôi có thể sử dụng các công ty quảng cáo để đưa quảng cáo của chúng tôi lên các trang web khác (trong phạm vi pháp luật cho phép). Những công ty này có thể sử dụng dữ liệu liên quan đến các lần bạn truy cập Trang web này và các trang web khác để đánh giá tính hiệu quả của quảng cáo và để cung cấp cho bạn các thông tin phù hợp liên quan đến hàng hoá và dịch vụ mà bạn quan tâm, trong phạm vi pháp luật cho phép. Nếu Bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động này và muốn từ chối cho phép các công ty đó sử dụng thông tin của bạn, vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi.   

Chia sẻ thông tin / bên tiếp nhận Dữ liệu Cá nhân

Bên tiếp nhận Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các đơn vị/công ty liên kết của chúng tôi trên toàn thế giới. Các công ty liên kết của chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn nhằm phục vụ những mục đích tương tự như chúng tôi. 

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba khác, bao gồm các bên xử lý dữ liệu cho chúng tôi, nhằm phục vụ những mục đích sau:

 • Thực hiện các giao dịch kinh doanh với chúng tôi;

 • Thực hiện bảo trì kỹ thuật cho Trang web cũng như các nền tảng web khác của chúng tôi;

 • Hỗ trợ việc sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng quyền kiểm soát hoặc tổ chức lại bộ máy trong doanh nghiệp mà chúng tôi có tham gia, hoặc theo các dàn xếp tài chính do chúng tôi thực hiện;

 • Phản hồi yêu cầu chính đáng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo yêu cầu của luật, lệnh của toà án, hoặc quy định pháp luật khác; và

  Trong trường hợp cần thiết cho việc kiểm toán doanh nghiệp hoặc điều tra, giải quyết khiếu nại hoặc xử lý mối đe doạ về an ninh.

Chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn ở phạm vi quốc tế

Bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng Trang web này đều có thể được chuyển đến hoặc lưu trữ tại một khu vực địa lý có các quy định về quyền riêng tư hoàn toàn khác với quốc gia của bạn.  Điều này có nghĩa rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển đến một quốc gia mà ở đó các quy định pháp luật về quyền riêng tư có thể không nghiêm khắc như quốc gia của bạn. Việc chuyển dữ liệu như vậy luôn được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nếu Dữ liệu Cá nhân của Bạn được bảo vệ bởi GDPR:  Đối với hoạt động chuyển dữ liệu trong phạm vi Tập đoàn Roche, hợp đồng có các Điều Khoản Hợp Đồng Tiêu chuẩn EU theo quyết định của Uỷ ban EU vào ngày 27 tháng 12 năm 2004 (2004/915/EC) và ngày 05 tháng 02 năm 2010 (C(2010)593) sẽ tạo nên biện pháp bảo vệ thích hợp đảm bảo tuân thủ GDPR. Ngoài các Điều Khoản Hợp Đồng Tiêu Chuẩn, Chúng tôi cũng có thể sử dụng bộ xử lý dữ liệu được chứng nhận theo Chương trình EU-U.S. Privacy Shield giúp thiết lập các biện pháp bảo vệ thích hợp đảm bảo tuân thủ GDPR theo quyết định của Uỷ ban EU ngày 12 tháng 7 năm 2016 (C(2016) 4176). 

Thời gian duy trì/ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn

Khoảng thời gian chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào mục đích chúng tôi thu thập và xử lý thông tin. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu trong vòng ba (3) năm kể từ lần cuối cùng chúng tôi tương tác với bạn.  Tuy nhiên, chúng tôi có thể duy trì dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian dài hơn nếu luật pháp yêu cầu thực hiện điều đó. Ví dụ, các báo cáo liên quan đến cảnh giác dược sẽ được lưu trữ trong vòng 10 năm kể từ khi chúng tôi thu hồi sản phẩm tại quốc gia cuối cùng có lưu hành sản phẩm trên thị trường. 

Thông tin về quyền của bạn trong các vấn đề liên quan đến Dữ liệu Cá nhân

Liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của mình, bạn có các quyền như sau:

 • Quyền yêu cầu truy cập Dữ liệu Cá nhân về bạn mà chúng tôi có được;

 • Quyền điều chỉnh hoặc chỉnh sửa bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào không chính xác hoặc không đầy đủ;

 • Quyền yêu cầu một bản sao Dữ liệu Cá nhân dưới dạng điện tử để bạn có thể chuyển dữ liệu sang bên thứ ba;

 • Quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nhằm phục vụ mục đích nhất định;

 • Quyền xoá bỏ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi những thông tin đó không còn cần thiết để thực hiện các mục đích mà theo đó bạn cung cấp dữ liệu, cũng như quyền hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nhằm thực hiện các mục đích nhất định trong trường hợp không thể xoá bỏ dữ liệu đó.

Để yêu cầu thực hiện bất kỳ quyền nào trong số các quyền được đề cập, vui lòng liên hệ với chúng tôi  qua thông tin liên hệ đã cung cấp ở trên.

Xin lưu ý rằng việc xoá bỏ hoặc hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu chỉ có thể diễn ra nếu và trong phạm vi mà việc xử lý Dữ liệu Cá nhân dựa trên sự chấp thuận của bạn hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Nếu hoạt động xử lý dữ liệu là dựa trên sự chấp thuận, bạn có quyền thu hồi quyết định chấp thuận đó bất cứ lúc nào, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của hoạt động xử lý dữ liệu diễn ra trước khi bạn chính thức thu hồi sự chấp thuận. Ngoài ra, điều này dẫn đến việc chúng tôi không thể thực hiện các hành động cần thiết để đạt được các mục đích đã nêu ra ở trên hoặc bạn sẽ không thể sử dụng các nội dung trên Trang web. Trong trường hợp yêu cầu xoá bỏ dữ liệu, chúng tôi có thể giữ lại một bản sao Dữ liệu Cá nhân của bạn để phục vụ mục đích lưu trữ hồ sơ và để tránh nhập lại dữ liệu cá nhân của bạn vào hệ thống sau khi bạn đã yêu cầu xóa bỏ.

Nếu Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo vệ bởi GDPR (nghĩa là, nếu Bạn ở trong Khu vực Kinh tế Chung Châu Âu), bạn có thể có thêm một số quyền nhất định liên quan đến việc sử dụng và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. 

Trong trường hợp mà bạn tin rằng hoặc cảm thấy hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi không tuân thủ GDPR, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát có thẩm quyền liên quan. 

Nếu Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo vệ bởi Luật California: Bộ luật Dân sự California Mục 1798.83 cho phép công dân California yêu cầu một số thông tin nhất định liên quan đến việc chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba nhằm mục đích tiếp thị. Để thực hiện yêu cầu đó, vui lòng sử dụng thông tin liên lạc được cung cấp ở trên. Hãy đảm bảo điền tên và địa chỉ của bạn; bạn có thể điền thêm địa chỉ email nếu bạn muốn nhận thông báo phản hồi qua email. Nếu không có địa chỉ email, chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu qua thư gửi bằng đường bưu điện trong thời gian mà pháp luật quy định.

Bảo mật dữ liệu 

Chúng tôi và các đối tác của Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp theo quy định pháp luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi truy cập hoặc nhận được qua Trang web này không bị mất mát, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi, hoặc phá hoại. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo và sẽ không chịu trách nhiệm trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép liên quan đến trách nhiệm và thiệt hại do mất mát, sử dụng sai mục đích, và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi, hoặc phá hoại Dữ liệu Cá nhân. Chúng tôi đề nghị bạn nên thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp trên trang web này.

Cập nhật Chính sách Quyền riêng tư

Tuỳ theo từng thời điểm, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này. Tất cả nội dung thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư sẽ được cập nhật trên Trang web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi nhận được thông báo về việc thay đổi Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp thuận việc chúng tôi sử dụng thông tin theo Chính sách Quyền riêng tư đã được thay đổi. Tuy nhiên, khi chúng tôi thay đổi bất kỳ thông tin nào mà cần sự đồng thuận của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận đồng ý cho sự thay đổi. Chúng tôi đề nghị bạn nên xem lại Chính sách Quyền riêng tư một cách thường xuyên để cập nhật các thay đổi. Ngày sửa đổi gần nhất được ghi nhận ở phần đầu Chính sách này.