CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ DÀNH CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Sửa đổi lần cuối ngày 21 tháng 6 năm 2021

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web www.buoctiep.vn (“Trang web”) vì những điều khoản và điều kiện được đề cập sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi và trách nhiệm của bạn. Một khi bạn sử dụng Trang web có nghĩa là bạn đã chấp thuận và đồng ý tuân thủ những Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với những Điều khoản và Điều kiện này, bạn không được phép truy cập vào các nội dung có trên Trang web và do vậy bạn nên ngừng sử dụng Trang web ngay lập tức. 

Khoản 1. Quyền truy cập và sử dụng Trang web 

Quyền được phép truy cập vào Trang web không mang tính ràng buộc đối với các bên, Đơn vị quản lý Trang web có quyền thu hồi hoặc thay đổi những dịch vụ cung cấp trên Trang web mà không cần thông báo trước (xem thông tin bên dưới). Đơn vị quản lý Trang web sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà Trang web không khả dụng tại bất kỳ thời điểm nào. 

Vào từng thời điểm, Đơn vị quản lý Trang web có thể hạn chế quyền truy cập vào một số mục của Trang web, hoặc toàn bộ Trang web, đối với người dùng. 

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp mã nhận dạng người dùng, mật khẩu, hoặc bất kỳ thông tin nào khác theo quy trình bảo mật của Đơn vị quản lý Trang web (nếu có), bạn phải bảo mật những thông này, và không được phép tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào khác. Đơn vị quản lý Trang web có quyền vô hiệu hóa mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu vào bất kỳ thời điểm nào, cho dù những thông tin này là do bạn lựa chọn hay do Đơn vị quản lý Trang web cung cấp (nếu có), nếu Đơn vị quản lý Trang web nhận thấy bạn không tuân thủ bất kỳ quy định nào trong các điều khoản sử dụng Trang web.

Khi sử dụng Trang web này, bạn phải tuân thủ các quy định trong Chính sách Sử dụng Được chấp nhận bên dưới.

Trang web này cho phép bạn quyền truy cập miễn phí để sử dụng cho mục đích cá nhân, theo Điều khoản và Điều kiện cũng như Chính sách Sử dụng Được chấp nhận,. Một khi bạn sử dụng Trang web này, có nghĩa là bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện. 

Khoản 2. Sửa đổi Trang web, Điều khoản và Điều kiện

Đơn vị quản lý Trang web có toàn quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện tại mọi thời điểm, bằng cách cập nhật thông tin trực tuyến trên Trang web. Bạn có trách nhiệm thường xuyên theo dõi thông tin được đăng tải trực tuyến để nhận được thông báo kịp thời về những thay đổi đó. Việc tiếp tục sử dụng Trang web sau bất kỳ thay đổi nào có nghĩa là bạn chấp nhận những Điều khoản và Điều kiện sửa đổi. 

Đơn vị quản lý Trang web cũng có toàn quyền thay đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt vĩnh viễn Trang web này tại mọi thời điểm, hoặc theo từng thời điểm mà có thể có hoặc không có thông báo trước. Bạn đồng ý rằng Đơn vị quản lý Trang web sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào khác, về những thay đổi, việc tạm ngưng hoặc chấm dứt sử dụng Trang web này. 

Khoản 3. Trang web không cung cấp lời khuyên y tế và dịch vụ y tế

Thông tin có trên Trang web chỉ nhằm mục đích tham khảo và giáo dục. Không có bất kỳ thông tin nào trên Trang web nhằm mục đích cung cấp cho bạn lời khuyên y tế, hướng dẫn chẩn đoán hoặc điều trị. Thông tin cung cấp trên Trang web không nên được coi là hoàn chỉnh để có thể dựa vào đó đưa ra chẩn đoán hoặc liệu trình điều trị cho trường hợp cụ thể. Bạn cũng không nên dựa vào thông tin từ Trang web để đưa ra các quyết định y tế cho cá nhân, quyết định pháp lý, kỹ thuật hoặc tài chính. Không nên sử dụng thông tin có trên Trang web để thay cho lời khuyên hoặc tư vấn của bác sĩ hoặc đơn vị y tế chuyên nghiệp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến chăm sóc sức khỏe, vui lòng tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc đơn vị y tế chuyên nghiệp. Trang web có thể tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và các bên cung cấp thông tin trên trang web không nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp hành nghề y, không đưa ra lời khuyên y tế và không cung cấp dịch vụ y tế.

Các bên cung cấp thông tin trên trang web không chịu trách nhiệm pháp lý và mọi trách nhiệm liên quan đến việc người dùng, khách truy cập Trang web sử dụng các nội dung, tài liệu trên Trang web, hoặc bất cứ ai khác nhận được những diễn giải và các tài liệu đó. 

Khoản 4. Quyền sở hữu trí tuệ

Đơn vị quản lý Trang web sở hữu hoặc được cấp quyền sử dụng tất cả các tài sản trí tuệ và nội dung của Trang web, đồng thời có toàn quyền xử lý đến cùng bất kỳ hành vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án và/hoặc bất kỳ cơ quan quản lý nào khác. Theo các Điều khoản và Điều kiện, bạn không được phép sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của Đơn vị quản lý Trang web hoặc các công ty liên kết của Đơn vị quản lý Trang web.  bạn không có quyền tự khẳng định hoặc tự thừa nhận sở hữu bất kỳ tài sản trí tuệ nào hoặc sự tín nhiệm hoặc danh tiếng thuộc về Đơn vị quản lý Trang web hoặc các công ty liên kết của Đơn vị quản lý Trang web.  Nếu bạn  không chắc chắn rằng việc sử dụng tài liệu trên Trang web này có hợp pháp hay không, bạn  cần liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email vietnam.pharma@roche.com.    

Bạn  có thể in một bản sao, cũng như tải xuống các đoạn trích, từ bất kỳ trang nào trên Trang web để tham khảo cá nhân. Bạn không được phép sửa đổi thông tin trên tài liệu hoặc bản sao điện tử của bất kỳ tài liệu nào mà bạn đã tải xuống và in, dưới mọi hình thức, đồng thời bạn cũng không được phép sử dụng bất kỳ hình minh họa, hình ảnh, video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ dạng đồ họa nào một cách riêng lẻ mà không có nội dung đi kèm.  

Vai trò tác giả của chúng tôi (và của bất kỳ tác giả có đóng góp nào khác) của tài liệu trên Trang web cần phải luôn luôn được công nhận một cách đầy đủ.

Bạn không được phép dùng bất kỳ mục nào trong tài liệu trên Trang web này để phục vụ mục đích thương mại khi không được Đơn vị quản lý Trang web hoặc các đơn vị cấp phép của Đơn vị quản lý Trang web cho phép. 

Nếu bạn in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ thông tin nào trên Trang web mà vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, quyền sử dụng Trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức, và bạn sẽ phải hoàn trả hoặc hủy bất kỳ bản sao tài liệu nào mà bạn đã in ra.

Bạn phải đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân bạn cung cấp cho Đơn vị quản lý Trang web (nếu có) là đầy đủ và chính xác. 

Khoản 5. Trách nhiệm của bạn

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng tài liệu được đăng tải trên Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn tin tưởng vào tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của tài liệu. Đối với điều này, bạn công nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào các tài liệu được cung cấp và đăng tải trên Trang web này. 

Khoản 6. Không đảm bảo và không chịu trách nhiệm

Mặc dù Đơn vị quản lý Trang web đang nỗ lực cung cấp những thông tin chính xác và cập nhật nhất, Đơn vị quản lý Trang web không tuyên bố hoặc đảm bảo, dù là diễn đạt rõ ràng hoặc ngụ ý, về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp trên Trang web. Đơn vị quản lý Trang web có thể thay đổi Trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và Đơn vị quản lý Trang web cũng không có trách nhiệm phải cập nhật nội dung Trang web. Tất cả người dùng đồng ý rằng sẽ tự chịu trách nhiệm cho tất cả mọi hoạt động truy cập và sử dụng Trang web này và bất kỳ trang web liên kết nào khác cũng như nội dung đăng tải trên các trang web. Cả Đơn vị quản lý Trang web và bất cứ bên nào khác liên quan đến việc tạo ra hoặc cung cấp nội dung trên Trang web này hoặc bất kỳ trang web liên kết nào khác sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, mang tính hậu quả, gián tiếp hoặc là hình phạt gây ra do bạn truy cập, sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Trang web liên kết nào khác, hoặc gây ra do bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung đăng tải trên các trang web.

Khoản 7. Virus, hack và các hành vi vi phạm khác

Bạn không được phép dùng sai mục đích khiến cho Trang web bị lây nhiễm virus, mã độc, “sâu máy tính”, các dạng mã độc hoặc các phần mềm độc hại hoặc nguy hại về mặt công nghệ. Bạn không được phép cố tình truy cập một cách trái phép vào Trang web, máy chủ mà Trang web này được lưu trữ hoặc mọi máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu kết nối với Trang web này. Bạn không được phép tấn công Trang web bằng hình thức tấn công từ chối dịch vụ (DoS) hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS).

Nếu vi phạm quy định này, bạn có thể sẽ vi phạm Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Đơn vị quản lý Trang web sẽ báo cáo mọi hành vi vi phạm đến cơ quan thực thi pháp luật có liên quan. 

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi tình trạng Trang web bị tấn công từ chối dịch vụ, virus hoặc các phần mềm độc hại mà có thể lây nhiễm cho thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu, hoặc tài liệu độc quyền khác xuất phát từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc do việc tải tài liệu được đăng tải trên Trang web, hoặc trên trang web liên kết.

Khoản 8. Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt quyền sử dụng Trang web của bạn, đồng thời xóa và loại bỏ mọi tài liệu mà bạn đã đăng tải trên Trang web này (nếu có), vì bất cứ lý do nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, nếu Đơn vị quản lý Trang web nhận thấy bạn đã vi phạm hoặc hành động không nhất quán theo đúng như quy định trong những Điều khoản và Điều kiện này. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể đưa ra quyết định chặn mọi quyền truy cập vào Trang web của bạn ngay lập tức. Hơn nữa, bạn cũng đồng ý rằng Đơn vị quản lý Trang web sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác liên quan đến việc chấm dứt quyền truy cập vào Trang web của bạn.  

Khoản 9. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và không để cho Đơn vị quản lý Trang web và các công ty con, công ty liên kết, cán bộ, đại lý, và nhân viên của Đơn vị quản lý Trang web (gọi chung là “Các bên Được Bồi thường”) phải chi trả hoặc gánh chịu bất kỳ tổn thất, thiệt hại, tổn thương, yêu cầu bồi thường, chi phí, kể cả phí thuê luật sư, hoặc tiền phạt gây ra do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web, vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quyền lợi của bên thứ ba. 

Khoản 10. Liên kết

Để thuận tiện cho bạn, Trang web có thể chứa các đường link liên kết dẫn đến các trang web hoặc tài liệu khác không do Đơn vị quản lý Trang web quản lý. Điều này không có nghĩa là Đơn vị quản lý Trang web đã chứng thực hay xác nhận các nội dung thông tin trên các trang web được liên kết.  Đơn vị quản lý Trang web không chịu trách nhiệm nếu xảy ra tổn thất hoặc phát sinh bất kỳ khoản tiền phạt nào, cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các liên kết đến trang web của bên thứ ba hoặc nội dung thông tin do các trang web đó cung cấp.

Trang web này không thuộc bất kỳ trang web nào khác, và bạn cũng không thể tạo liên kết dẫn đến đến bất kỳ mục nào khác ngoài trang chủ của Trang web. Đơn vị quản lý Trang web có thể thu hồi quyền liên kết mà không cần thông báo trước. Trang web mà bạn đang kết nối phải tuân thủ tất cả tiêu chuẩn nội dung được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện.

Khoản 11. Sử dụng ở phạm vi quốc tế

Đơn vị quản lý Trang web không đảm bảo rằng những tài liệu trên Trang web này là phù hợp hoặc khả dụng ở các quốc gia khác ngoài Việt Nam, và nghiêm cấm việc truy cập Trang web này từ những lãnh thổ quốc gia mà nội dung được đăng tải bị coi là bất hợp pháp hoặc phạm pháp. Nếu bạn chọn truy cập Trang web từ các quốc gia khác ngoài Việt Nam, bạn sẽ tự gánh chịu những rủi ro phát sinh và bạn có trách nhiệm phải tuân thủ luật pháp quốc tế và luật pháp quốc gia. 

Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ có quyền xét xử mọi khiếu nại phát sinh từ, hoặc liên quan đến việc truy cập Trang web mặc dù Đơn vị quản lý Trang web vẫn có quyền tiến hành các thủ tục tố tụng chống lại bạn do hành vi vi phạm các điều kiện này tại quốc gia bạn sinh sống hoặc bất kỳ quốc gia nào khác. Những Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.

Khoản 12. Chính sách Quyền riêng tư

Một khi đã sử dụng Trang web này, có nghĩa là bạn đã đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư của Trang web.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Quyền riêng tư bởi vì chính sách cung cấp các thông tin quan trọng về cách thức thông tin cá nhân của bạn được thu thập, lưu trữ và sử dụng.

Khoản 13. Các Điều khoản khác

Nếu bất kỳ nội dung nào trong Điều khoản và Điều kiện được xác định là bất hợp pháp, không hợp lệ, hoặc không thể thực thi, thì phần nội dung bị xem là bất hợp pháp, không hợp lệ, hoặc không khả thi của Điều khoản hoặc Điều kiện đó sẽ bị xóa bỏ. Các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn giữ nguyên, có hiệu lực, và tiếp tục có giá trị ràng buộc và thực thi. Trong trường hợp Đơn vị quản lý Trang web không sử dụng quyền của mình theo Điều khoản hoặc Điều kiện sẽ không được xem là Đơn vị quản lý Trang web từ bỏ bất kỳ quyền nào của mình theo như quy định trong các Điều khoản và Điều kiện. Việc Đơn vị quản lý Trang web không truy cứu các hành vi vi phạm quy định theo các Điều khoản và Điều kiện không được xem là Đơn vị quản lý Trang web sẽ không truy cứu bất kỳ vi phạm nào khác theo như quy định trong các Điều khoản và Điều kiện.

Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích chào mua hoặc chào bán, việc mua bán hoặc các giao dịch liên quan đến chứng khoán hoặc cổ phần (nếu có) của Đơn vị quản lý Trang web. Nhà đầu tư không được dựa vào những thông tin này để đưa ra các quyết định đầu tư.

Trang này cũng có thể chứa các thông tin định hướng tương lai. Những thông tin đó còn tùy thuộc vào các vấn đề chưa thể nói trước, bao gồm các yếu tố về khoa học, kinh doanh, kinh tế và tài chính, và do đó kết quả thực tế có thể khác biệt rất nhiều so với những thông tin được trình bày trước đó.

Những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được quy định và giải thích theo luật pháp nước Việt Nam, và mọi tranh chấp sẽ được xử lý bởi tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.  

Chính sách Sử dụng Được chấp nhận

Chính sách sử dụng được chấp nhận mô tả các điều khoản liên quan đến quyền truy cập của bạn vào Trang web. Chính sách sử dụng được chấp nhận áp dụng với tất cả người dùng, cũng như khách truy cập, vào Trang web.

Một khi bạn sử dụng Trang web, điều đó có nghĩa rằng bạn đã chấp thuận, và đồng ý tuân thủ, tất cả các chính sách được nêu trong Chính sách sử dụng được chấp nhận,  bên cạnh tuân thủ các điều khoản của Đơn vị quản lý Trang web trong mục Điều khoản và Điều kiện trên Trang web.

www.buoctiep.vn là Trang web được quản lý bởi Công ty TNHH Roche Pharma (Việt Nam) dưới sự bảo trợ về thông tin của Hội Y Học thành phố Hồ Chí Minh. 

Hành vi sử dụng bị nghiêm cấm

Bạn chỉ được phép sử dụng Trang web này để phục vụ những mục đích hợp pháp. Bạn không được sử dụng Trang web này:

 • Trong bất kỳ trường hợp nào vi phạm luật pháp hoặc quy định hiện hành của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế;

 • Trong bất kỳ trường hợp nào bất hợp pháp hoặc gian lận, hoặc phục vụ cho các mục đích bất hợp pháp, hoặc gian lận;

 • Nhằm mục đích làm hại hoặc cố tình làm hại người khác dưới mọi hình thức;

 • Để gửi, hoặc dẫn đến việc gửi, bất kỳ tài liệu quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, hoặc bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác (thư làm phiền);

 • Để cố ý truyền dữ liệu, gửi hoặc tải lên những tài liệu có chứa virus, mã độc Trojan, “sâu máy tính”, bom máy tính, công cụ lấy cắp thông tin, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc các mã máy tính tương tự được lập trình để gây hại hoạt động của các phần mềm và phần cứng của máy tính.

Bạn cũng đồng ý không sử dụng Trang web này để:

 • mô phỏng, nhân bản, sao chép hoặc bán lại bất kỳ nội dung nào trong Trang web này mà trái với quy định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng Trang web của Đơn vị quản lý Trang web;

 • truy cập trong khi không được cấp quyền, can thiệp, gây ra thiệt hại hoặc phá hoại:

  • bất kỳ phần nào của Trang web;

  • bất kỳ thiết bị hoặc không gian mạng nơi mà Trang web được lưu trữ;

  • bất kỳ phần mềm nào được đề cập trong điều khoản sử dụng Trang web này; hoặc

  • bất kỳ thiết bị hoặc không gian mạng hoặc phần mềm nào do bên thứ ba sở hữu và sử dụng.

 • đăng tải, truyền tải, hoặc cung cấp mọi tài liệu không đúng sự thật, không chính xác, không hợp pháp, gây hại, mang tính đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, mang tính hận thù hoặc phân biệt chủng tộc, hoặc có thể bị phản đối; hoặc

 • mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc

 • giả mạo tiêu đề hoặc thao túng các thiết bị định dạng để che đậy nguồn gốc của các tài liệu được đăng tải trên Trang web; hoặc

 • đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào mà bạn không được cấp quyền theo luật pháp, hợp đồng hoặc sự ủy thác hợp pháp, hoặc

 • đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên liên quan; hoặc

 • đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp các tài liệu quảng bá, quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, “thư làm phiền”, “thư rác”, “thư dây chuyền” hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác; hoặc

 • đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp các tài liệu có chứa phần mềm virus hoặc bất kỳ các mã, tệp, hoặc chương trình máy tính nào được lập trình để làm gián đoạn, phá hoại giới hạn chức năng của phần mềm hoặc phần cứng hoặc các thiết bị viễn thông, hoặc

 • cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật thành văn, luật pháp, nghị định, quy tắc và/hoặc quy định quốc gia hoặc quốc tế; hoặc

 • “theo dõi” hoặc quấy rối người khác; hoặc

 • thu thập hoặc lưu trữ các dữ liệu cá nhân về những người khác. 

Dịch vụ tương tác

Theo từng thời điểm, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tương tác trên Trang web trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Bảng thông báo

 • Đánh giá dịch vụ

 • Khảo sát và phản hồi

 • Hội nghị qua video/cuộc họp thực tế ảo

Khi Đơn vị quản lý Trang web cung cấp bất kỳ dịch vụ tương tác nào, Đơn vị quản lý Trang web sẽ gửi cho bạn thông tin chi tiết về loại dịch vụ sẽ cung cấp, nếu dịch vụ đó cần được kiểm duyệt và hình thức kiểm duyệt nào sẽ được sử dụng (bao gồm việc dùng con người và kỹ thuật).

Đơn vị quản lý Trang web sẽ cố gắng hết sức để đánh giá mọi rủi ro có thể xảy ra đối với người dùng từ các bên thứ ba khi người dùng sử dụng các dịch vụ tương tác trên Trang web, và Đơn vị quản lý Trang web sẽ quyết định trong từng trường hợp cụ thể xem liệu việc kiểm duyệt các dịch vụ liên quan (bao gồm cả hình thức kiểm duyệt được sử dụng), dựa trên bằng chứng của những rủi ro có thể xảy ra. Tuy nhiên, Đơn vị quản lý Trang web không có nghĩa vụ giám sát, kiểm soát, hoặc kiểm duyệt bất kỳ dịch vụ tương tác nào mà Đơn vị quản lý Trang web cung cấp trên Trang web, và Đơn vị quản lý Trang web không chịu trách nhiệm đối với mọi mất mát hoặc thiệt hại phát sinh do người dùng sử dụng các dịch vụ tương tác mà trái với tiêu chuẩn nội dung của Đơn vị quản lý Trang web, cho dù là dịch vụ đó có được kiểm duyệt hay không.

Khi Đơn vị quản lý Trang web kiểm duyệt một dịch vụ tương tác, Đơn vị quản lý Trang web thường sẽ cung cấp cho bạn cách thức liên lạc với người kiểm duyệt, nếu phát sinh vấn đề hoặc khó khăn.

Nếu các dịch vụ tương tác đó được ghi âm lại thì Đơn vị quản lý Trang web sẽ giữ những bản ghi âm này trong vòng 10 năm.

Tạm ngưng và chấm dứt

Chúng tôi sẽ có toàn quyền quyết định liệu bạn có vi phạm chính sách sử dụng được chấp nhận hay không, thông qua quá trình bạn sử dụng Trang web.  Nếu bạn vi phạm chính sách này, Đơn vị quản lý Trang web sẽ xử lý theo hướng mà Đơn vị quản lý Trang web cho là phù hợp. 

Hành vi không tuân thủ chính sách sử dụng được chấp nhận có thể cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng các điều khoản sử dụng trong Điều khoản và Điều kiện về quyền sử dụng Trang web của bạn, và có thể là nguyên nhân khiến Đơn vị quản lý Trang web thực hiện tất cả hoặc bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn thu hồi quyền sử dụng Trang web.

 • Ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn xóa bỏ quyền đăng hoặc đăng tải  bất kỳ tài liệu nào lên Trang web của bạn

 • Gửi cảnh báo đến bạn

 • Các thủ tục tố tụng chống lại bạn yêu cầu hoàn trả tất cả chi phí trên cơ sở bồi thường (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, chi phí thuộc hành chính và chi phí pháp lý ) do vi phạm chính sách. 

 • Hành động pháp lý khác chống lại bạn

 • Tiết lộ thông tin này cho các cơ quan thực thi pháp luật khi Đơn vị quản lý Trang web thấy hợp lý và cần thiết.

Các hành động được mô tả trong chính sách này là không giới hạn, và Đơn vị quản lý Trang web có thể thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà Đơn vị quản lý Trang web cho là hợp lý. 

Những thay đổi đối với Chính sách Sử dụng Được chấp thuận

Chúng tôi có thể sửa lại chính sách sử dụng được chấp thuận bất kỳ lúc nào, bằng cách sửa đổi trang này. Theo từng thời điểm, bạn sẽ cần kiểm tra trang này để nhận được thông báo về những thay đổi Đơn vị quản lý Trang web đã thực hiện, bởi những thay đổi đó đang ràng buộc bạn về mặt pháp lý. Một số quy định được đề cập trong chính sách cũng có thể được thay thế bởi các quy định và thông báo được công bố ở mục khác trên Trang web.

Cảm ơn bạn đã sử dụng Trang web này.