Các ngày hưởng ứng trong năm

 

Bên dưới là các ngày thể giới hưởng ứng về ung thư, huyết học và các bệnh lý khác

01 Aug

Ngày ung thư phổi thế giới

20 Oct

Ngày ung thư vú thế giới

04 Feb

Ngày ung thư thế giới

17 Apr

Ngày bệnh máu khó đông thế giới